Quyết định ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại do vỡ đập thuỷ điện

QĐ ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại do vỡ đập thuỷ điện