QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

* Quyet dinh V/v thanh lap doan kiem tra cong tac Cong Doan nam 2014