THỂ LỆ HỘI THI NỮ CBVC TÀI NĂNG, DUYÊN DÁNG NĂM 2015

* The le Hoi thi nu CBVC tai nang duyen dang 2015