THÔNG BÁO CUỘC VẬN ĐỘNG “NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO”, ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2012

* TB SO 31.UBMTTQ TINH TN V.V THONG BAO CUOC VAN DONG ‘NGAY VI NGUOI NGHEO’, UNG HO QUY ‘VI NGUOI NGHEO’ NAM 2012