THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ NỘI DUNG TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN CỦA CĐ ĐHTN 2015

* TB V.v chuan bi noi dung tiep doan kiem tra CTCĐ của CD DHTN nam 2015