Thông báo về việc Vận động ủng hộ Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường sa năm 2012

* V.v Vận động ủng hộ Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng sa, Trường sa năm 2012