THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG CBVC LẦN THỨ III – NĂM 2016

* Thong bao to chuc giai cau long CBVC lan thu III.2016