VẬN ĐỘNG CBNGNLĐ THAM GIA CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU HIỂN PHÁP NƯỚC CHXHCNVN

* Cong van so 27/CDN V/v van dong CBNGNLD tham gia cuoc thi viet Tim hieu hien phap nuoc CHXHCNVN (1)