QĐ tặng bằng khen của CĐ GDVN có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2020-2021