THÔNG BÁO CỦA LDLD VỀ TIẾN ĐỘ HỘI THI CÁN BỘ NỮ CÔNG GIỎI CÁC CẤP

* TB 04 LDLD tien do Hoi thi can bo nu cong gioi cac cap 2013