Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày thành lập trường 30/3

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày thành lập trường 30/3