LỊCH THI ĐẤU GIẢI CẦU LÔNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐHCNTT&TT LẦN THỨ III – NĂM 2016

* lICH THI DAU GIAI CAU LONG CBVC LAN 3.2016