Công văn phát động ủng hộ hỗ trợ CBNG NLĐ HSSV các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt