Quyết định công nhận danh hiệu thi đua công đoàn cho tập thể và cá nhân năm học 2019-2020