QUYẾT ĐỊNH CỦA TLĐ V.V BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN PHỐI NGUỒN THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

* QD SO 168.TLD V.V BAN HANH QUY DINH PHAN PHOI NGUON THU CHI TAI CHINH CD