QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ CẦU LÔNG TRƯỜNG ĐHCNTT&TT VÀ CHỈ ĐỊNH BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI CÂU LẠC BỘ

* QUYET DINH THANH LAP CLB CAU LONG VA CHI DINH BAN CHU NHIEM LAM THOI