HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017

* HD so 52. CDT ve Cong tac nhan su BCH CONG DOAN TRUONG NK 2017-2022