QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN THUỘC CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

* QUYET DINH CONG NHAN TO TRUONG CD THUOC CAC CDBP