HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

* Huong dan so 40/HD-LDLD V/v tuyen truyen ky niem 70 nam cach mang thang tam va quoc khanh nuoc cong hoa xa hoi Chu nghia Viet Nam