HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016 CỦA CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

* 29.DHTN-CD v. v huong dan tong ket hoat dong cong doan nam hoc 2015 -2016